O nás

Home

Vítejte ve Křesťanském Biblickém centru „Ekklesia“. Ekklesia –  řecké slovo, které je interpretováno jako „sbor lidu, který si uvědomuje své poslání a povolání v tomto světě.“ V každém městě a každé generaci byla křesťanská Ekklesie zodpovědným článkem ve společnosti. Naše centrum – je komunitou ne lhostejných lidí, kteří kdysi změnili svůj život a nyní pomáhají zlepšovat životy ostatních lidí, kteří to potřebují. Křesťanské Biblické centrum Ekklesia se skládá ze stejně smýšlejících lidí sjednocených k dosažení ambiciózních cílů a úkolů při službě naší generaci. Inspirace a motivace je čerpána z křesťanského pohledu na život, který je založený na posvátné knize Bibli. Křesťanství mělo velký vliv na vývoj západní civilizace, přinášejíce do světa osvícení a vzdělání, milosrdenství a dobročinnost, pracovní morálku a lidskou důstojnost, lásku k bližnímu a odpovědnost za svět kolem nás a to vše je nadále i v naší době relevantní. V České republice jsme registrováni a pracujeme od roku 2008. Během těchto let jsme realizovali akce a projekty, které jsou v souladu s posláním a stanovami našeho centra.

Naše projekty a akce

Home

Projekty Křesťanského Biblického centra Ekklesia jsou vytvořeny pro lidi, kterým naší službou můžeme pomoci a naší hlavní motivací je uvědomění si naší mise ve světe.

EKKLESIA SBOR

ekklesia kids

EKKLESIA KIDS

ekkelsia woman

EKKLESIA

WOMEN

rehabilitační centrum exit

R. C. EXIT

DOBROVOLNÍCI

Ekklesia sbor

Home

Otevřená mnohonárodní komunita, společenství lidí, kteří sdílejí křesťanské hodnoty, jejichž prioritami jsou: duchovní růst, rozvoj a služba bližnímu a Bohu. Naše vyučování víry vychází ze Svaté Bible a z apoštolského symbolu víry. Ekklesia – moderní interpretace evangelické křesťanské církve.

Víra

Naše činnost nazýváme službou, kterou tvoří:

 • Nedělní shromáždění pro duchovní růst a vzájemnou podporu, péče o členy naší organizace, hosty a přátele, které vždy rádi uvidíme. Studium praktického křesťanství pro dospělé, děti a dospívající. Každou neděli nás navštěvuje až 100 dospělých a až 20 dětí. Setkání probíhají v atmosféře přijetí a lásky, kde se každý může inspirovat ve společné modlitbě, hudebním uctíváním Boha a také obdržet instrukce od kazatele.
 • Duchovně-psychologické poradenství v oblasti:
  – Osobní krize
  – Rodinné konflikty
  – Závislost
  – Hledání svého předurčení

A dále také:

 • Koučování ohledně osobního růstu a odhalení svého potenciálu.
 • Vyučovací program „Anatomie manželství“ pro lidi, kteří chtějí vytvořit rodinu s opačným pohlavím.
 • Mezinárodní křesťanské konference a semináře na populární témata, jako jsou: rodina, zdraví, duchovní růst, studium doktrín Písma svatého, vztah Izraele a církve a mnohem více za účasti autoritativních, světově proslulých řečníků z Ameriky, Německa, Ruska, Arménie, Ukrajiny, Lotyšska a Izraele.
 • Rodinný klub „Ekklesia family“ pořádá setkání ve stylu volnočasových aktivit pro rozvoj rodinných vztahů.
 • Prováděn akcí schvalujících české národní tradice a křesťanské hodnoty ve společnosti:
  – Velikonoční, Adventní a Vánoční setkání, pouliční akce, nesoucí duchovní křesťanskou oslavu a lidumilnost.
 • Biblická základní škola pro nově obrácené křesťany, která se skládá z deseti základních témat učení evangelia.
 • Církevní květnový piknik a letní tematický rodinný tábor „Ekklesia kemp“, který se koná každé léto na začátku prázdnin s účasti asi 100 lidí.

Kontakt

Oleksandr Sinenko

Ekklesia kids

Home

Nedělní škola „Zlaté semínko“ se koná každou neděli. V rámci školy se provádí kurz studium Bible pro děti, a také kurz rozvoje a osobního růstu dětí dle programu „The 7 Habits of Highly Effective Teens“ – autor Sean Covey, pomáhaje dětem rozvíjet osobnost jak ve tvůrčí, tak i v duchovní atmosféře.

kids3
 • Tento projekt je pro děti ve věkové kategorii od 3 do 15 let.
 • Pravidelné výlety do kina, muzea, exkurze do přírody, na tábory a pikniky.
 • Pořádání a organizování oslav pro děti jako je například – „Vánoční besídka“. S dětmi a rodiči se koná hudební a divadelní představení, v nichž děti projevují sami sebe, své talenty a schopnosti. Za účast ve hrách a soutěžích dostávají všichni hosté a účastníci vánoční dárky. Těchto akcí se účastní cca 100 dětí. Zvláštní naší inspirací jsou děti s těžkým osudem z dětského domova „Klokánek“.

Kontakt

Vitalij Khmel

Ekklesia Women

Home

služba pro ženy

woman14
 • Otevřená komunita žen různých národností a sociálního statusu ve věku od 21 až do 75 let.
 • Hlavním cílem komunity „Ekklesia Woman“ – pomoci každé ženě objevit v sobě původní potenciál, dary, skutečnou krásu a moudrost, kterou sám Stvořitel vložil do každé ženy.
 • Rozvíjet sesterstvo, a tím zničit stereotyp, že neexistuje upřímné ženské přátelství.
 • Poradenství pro ženy, které potřebují pomoc nebo se dostali do nějaké krizové situace.
 • Setkání „Ekklesia woman“ se konají pravidelně 2x měsíčně.

Kontakt

Julie Sinenková

Centrum podpory lidi v nouzi „EXIT“

Home

Cílem tohoto projektu – poskytování skutečné pomoci lidem, kteří se ocitli ve složité životní situaci, závislým a jejich rodinám, gamblerům, bývalým odsouzeným, bezdomovcům a chudým lidem, kteří potřebují podporu. Prevence negativních jevů ve společnosti a poradenství pro ty, kteří se ocitli v krizi. Za celou dobu fungování tohoto projektu od roku 2012 bylo provedeno na desítky akcí a byla poskytnuta pomoc více jak 10 000 lidem v různých městech České Republiky (Praha, Příbram, Tábor, Benešov, Vlašim, Ostrava).

rc10

V rámci projektu bylo organizováno stálé rehabilitační centrum „Exit“ v Benešovském okrese, v blízkosti města Votice – v obci Heřmaničky. Úsilím naší organizace byl zakoupen a zrekonstruován dům, ve kterém se neustále může provozovat program pro zotavení ze závislosti a to až pro 20 mužů současně. Získají při tom duchovní podporu, přístřeší, jídlo a možnost se znovu naučit žít střízlivosti a zodpovědnosti. Nachazením se v centru „Exit“, se vracejí zpátky do normálního života ve společnosti.

Pokud jste se setkali s podobným problémem ve vašem životě nebo do rodiny přišla závislost, pak neválčete sami s tímto problémem, kontaktujte nás a my se vám pokusíme pomoci. Východisko existuje a stovky lidí se v tom již ujistily. Jedinou podmínkou je touha pomoci sám sobě.

Centrum pomoci pro lidi bez domova – Siloe

Po mnoha letech práce s lidmi bez domova, kterým na ulici bylo rozdáváno teplé jídlo a oblečení, bylo otevřeno centrum pomoci pro lidi bez domova – „Siloe“ na adrese Modřanská 118, Praha 4, kde mohou lidé dostat teplé domácí jídlo, oblečení, péči a pochopení, duchovní a materiální pomoc. Centrum pracuje na první a třetí sobotu každého měsíce a během křesťanských svátků (Advent, Vánoce) každou sobotu. Během práce centra bylo různým mužům a ženám, cizincům i Čechům prokázána pomoc při obnově dokumentů a při hledání bydlení.

Na každé setkání připravují dobrovolníci „Ekklesia“ a rehabilitačního centra „Exit“ až 40 litrů teplého jídla a taktéž jsou rozdávany desítky kilogramů oblečení. Lidé v centru „Siloe “mohou získat služby kadeřníka, konzultace psychologa i duchovního. V tomto projektu se účastní do 12 dobrovolníků „Ekklesia“. Financování tohoto projektu probíhá na úkor členských příspěvků a sponzoringu členů centra Ekklesia. Pokud také nejste lhostejní k tomuto problému a vaše srdce otevřené milosti, anebo se budete chtít stát naším partnerem, dobrovolník nebo sponzorem, kontaktujte nás, budeme velmi rádi.

Kontakt

Michal Dzyula

Dobrovolníci Ekklesia

Home

Sloužit lidem, být užitečnými pro společnost. Být dobrovolníkem je jedna z nejdůležitějších hodnot našeho hnutí.

dobro01

Jedná se o lidi s velkým srdcem a sociální odpovědností, kteří ve svém volném čase tvrdě pracují nad tím, aby se náš svět stal lepším místem, účastníce se a pořádaje akce pro zranitelné lidi v naší společnosti, seniory, sirotky, bezdomovce a lidi nacházející se v nouzi. Naši dobrovolníci se aktivně účastní městských a národních akcí na podporu rodin, mládeže a dětí. Pokud se chcete také podílet na našem dobrovolnickém hnutí, budeme velmi rádi, pokud vás uvidíme v našich řadách.

Kontakt

Oleksandr Sinenko

Ekklesia teens

Home

Volnočasový program pro teenagery.

Našim cílem je:
pomáhat teenagerům s rozvojem osobnosti založeném na správných, hodnotách a prioritách, směrovat k zodpovědnému životu, objevovat a rozvíjet jejich talenty. To vše v příjemné a zábavné atmosféře. Láska, svoboda, radost a odvaha – je to, na čem si zakládáme.

 • Jsme volnočasový klub pro všechny teenagery od 12 let.
 • Na setkáních vytváříme vhodné prostředí k otevřené diskuzi na důležitá témata.
 • Pořádáme různé kreativní workshopy (např. malování, vyrábění, pečení, fotografování).
 • Jsme součástí různých dobročinných projektů.
 • Chystáme také speciální vánoční program, jarní piknik a další společné výlety.
 • Scházíme se každou 1. a 3. sobotu v měsíci na adrese Modřanská 118, Praha 4

Těšíme se na Vás!

Kontakt

Martina Smrečani

Kalendář událostí

Home
Měsíční kalendář
Srpen

Září 2023

Říjen
PO
ÚT
ST
ČT
SO
NE
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
Události měsíce

1st

Žádné události
Události měsíce

2nd

Žádné události
Události měsíce

3rd

12:00 - 13:00

Ekklesia kids

Křestanské biblické centrum ekklesia
Události měsíce

4th

Žádné události
Události měsíce

5th

Žádné události
Události měsíce

6th

Události měsíce

7th

Žádné události
Události měsíce

8th

Žádné události
Události měsíce

9th

Žádné události
Události měsíce

10th

12:00 - 13:00

Ekklesia kids

Křestanské biblické centrum ekklesia
Události měsíce

11th

Žádné události
Události měsíce

12th

Žádné události
Události měsíce

13th

Události měsíce

14th

Žádné události
Události měsíce

15th

Žádné události
Události měsíce

16th

Žádné události
Události měsíce

17th

12:00 - 13:00

Ekklesia kids

Křestanské biblické centrum ekklesia
Události měsíce

18th

Žádné události
Události měsíce

19th

Žádné události
Události měsíce

20th

Události měsíce

21st

Žádné události
Události měsíce

22nd

Žádné události
Události měsíce

23rd

Žádné události
Události měsíce

24th

12:00 - 13:00

Ekklesia kids

Křestanské biblické centrum ekklesia
Události měsíce

25th

Žádné události
Události měsíce

26th

Žádné události
Události měsíce

27th

Události měsíce

28th

Žádné události
Události měsíce

29th

Žádné události
Události měsíce

30th

Žádné události

Kontaktujte nás

Za Brumlovkou 1519/4,

140 00 Praha 4-Michle

Zavolejte nám

+420 739 938 105

Každou neděli

od 11:00

Podpořte nás

Číslo účtu: 2692554002/5500

Do poznámky prosím napsat: Podpora činnosti spolku

©2018 All Rights Reserved.